18-years of service

 

 

English program

ในแต่ละปี จะมีนักศึกษาจากประเทศต่างๆ มากกว่า50 ประเทศ เดินทางมายังประเทศออสเตรเลีย และเพื่อเรียนภาษาอังกฤษ รับการฝึกอบรม ภาษาอังกฤษ ในประเทศออสเตรเลีย มีจำนวนเพิ่มขึ้น ประมาณร้อยละ 22 และจำนวนผู้เลือก สถาบันการศึกษาของออสเตรเลีย ให้เป็นผู้สอนภาษาอังกฤษ ก็เพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ นักศึกษาจำนวนมาก เดินทางมาประเทศออสเตรเลีย เพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อ โดยมหาวิทยาลัยออสเตรเลียทุกแห่ง และสถาบันการศึกษา และฝึกอบรม สายอาชีพหลายแห่ง จะมีศูนย์ภาษาอังกฤษเป็นของตนเอง  และสถาบันการศึกษา ที่ไม่มีศูนย์ภาษาอังกฤษ ของตนเอง ก็จะมีการเชื่อมโยงกับวิทยาลัย ที่สอนภาษาอังกฤษด้วย   หลักสูตรการเตรียมพื้นฐาน ก่อนเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา(Foundation Studies) ของออสเตรเลีย เป็นหลักสูตร ที่ได้รับความนิยม หลักสูตรหนึ่ง เพราะเป็นหลักสูตร ที่นักศึกษา สามารถเตรียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ไปพร้อมๆกับการปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษได้

ทั่วประเทศ ออสเตรเลีย จะมีสถาบันสอนภาษาอังกฤษ จากผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 170 แห่ง ตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ๆ และศูนย์กลางในชนบท สถาบันจะสอนภาษาอังกฤษทุกระดับ ให้นักศึกษา  ตั้งแต่ระดับเริ่มเรียน ไปถึงระดับก้าวหน้า ซึ่งทำการสอนโดยครูผู้สอน ภาษาอังกฤษ ให้ผู้ที่พูดภาษาอื่น (TESOL)

คอร์สที่เปิดสอนโดยทั่วไป  ได้แก่

General English

รายละเอียด : เป็นคอร์สภาษาอังกฤษทั่วไป สำหรับผู้ต้องการพัฒนาทักษะการพูด ฟัง อ่าน และเขียน มีตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น จนถึงขั้นสูง
หลักเกณฑ์การเข้าเรียน : ไม่มีข้อกำหนด
 

English forAcademic Purpose (EAP)

รายละเอียด : เป็นคอร์สภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ดีพอสมควร และต้องการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนรายงาน การค้นคว้า เพื่อใช้ในการศึกษาต่อในขั้นอุดมศึกษา
หลักเกณฑ์การเข้าเรียน : ภาษาควรอยู่ในขั้น Intermediate, IELTS 5.0
 

IELTS Preparation

รายละเอียด : เป็นคอร์สที่สอนการเตรียมตัวสอบ IELTS โดยจะสอนแนวข้อสอบ และเทคนิคการทำข้อสอบ
IELTS คือการสอบตัววัดระดับ ความสามารถทางด้านภาษา ของผู้ที่ไม่ได้ใช้ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก โดยสถาบันการศึกษาในออสเตรเลีย จะใช้ผลนี้ พิจารณาการเข้าศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษา หรือวิทยาลัย ในการสอบ IELTS จะสอบเพื่อวัดระดับ ทั้งหมด 4 ทักษะ คือการฟัง อ่าน เขียนและพูด
หลักเกณฑ์การเข้าเรียน : ภาษาควรอยู่ในขั้น Intermediate
 

Business English

รายละเอียด : คอร์สภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารในการทำงาน ตลอดจนทักษะ ที่ต้องใช้ในการดำเนินธุรกิจ เช่นการพรีเซ็นต์งาน การทำประชุม และการเจรจา กับลูกค้า
หลักเกณฑ์การเข้าเรียน : ภาษาควรอยู่ในขั้น Intermediate
 

Cambridge Exam Programs

รายละเอียด : เหมาะสำหรับ ผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาหลัก แต่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษ ในการทำงาน Cambridge Certificates มีความจำเป็น ในหลายๆประเทศ และเป็นที่ยอมรับ จากนายจ้าง และสถาบันการศึกษา ทั่วโลก
หลักเกณฑ์การเข้าเรียน : ภาษาควรอยู่ในขั้น Pre-Intermediate
 

English & Internship Program

รายละเอียด : เป็นคอร์สภาษาอังกฤษ ที่อาจจะเป็น General English หรือ Business Englis ที่รวมคอร์สฝึกงาน กับบริษัทในออสเตรเลียเข้าไปด้วย
หลักเกณฑ์ การเข้าเรียน : ไม่มีข้อกำหนด สำหรับที่จะเข้าเรียนคอร์สภาษาอังกฤษ แต่ต้องมีระดับภาษา อย่างน้อย Intermediate จึงจะสามารถไปสู่ Internship program ได้
 

Teacher Training

รายละเอียด : เป็นคอร์สที่สอน และช่วยพัฒนาทักษะ การสอนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูด ที่ต้องการเป็นคุณครู สอนภาษาอังกฤษ
หลักเกณฑ์การเข้าเรียน : ภาษาควรอยู่ในขั้น Upper-Intermediate
 

Study Tour

รายละเอียด : เป็นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ และทำกิจกรรม โดยอาจจะเรียน ในครึ่งวันเช้า และทำกิจกรรมในครึ่งวันบ่าย หรือเรียนเต็มวัน และทำกิจกรรม ในวันหยุด เสาร์-อาทิตย์
หลักเกณฑ์การ เข้าเรียน : ไม่มีข้อกำหนด ในเรื่องของภาษา แต่อาจจะมีข้อกำหนด ในเรื่องของอายุ และส่วนใหญ่จะเปิดในช่วง ปิดภาคเรียน โดยอาจจะไปเป็นกลุ่ม หรือรายบุคคลก็ได้
 

English plus activities

รายละเอียด : เป็นการเรียนคอร์สภาษาอังกฤษ ร่วมกับการเล่นกีฬา เช่น กอล์ฟ เทนนิส กระดานโต้คลื่น

 

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com