18-years of service

 

 

 

การศึกษาระดับวิชาชีพ, อนุปริญญา

 สถาบันฝึกอบรมวิชาชีพ (VET) มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรที่ทำให้คุณมีทักษะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม รวมทั้งการบริหาร การค้าปลีก การท่องเที่ยวและการบริการ การก่อสร้าง สาธารณูปโภค การบริการชุมชนและสุขภาพ การขนส่ง การทำเหมืองแร่ การผลิตและเทคโนโลยี

หลักสูตร VET จะช่วยเพิ่มพูนทักษะของคุณในสาขาเฉพาะทาง และสอนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ในการทำงาน นอกจากนั้นยังช่วยฝึกให้คุณสามารถ ออกแบบ วางแผน และดำเนินการด้านการปฏิบัติงานและมุมมองทางด้านเทคนิคในบริบทของอุตสาหกรรม ในแต่ละสาขาวิชา

หลักสูตรนี้ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับน้องๆที่ ต้องการมาทดลองเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยและสำหรับนักเรียน ที่สนใจมาเรียนและทำงานพาร์มไทม์

ระบบการศึกษา และการฝึกอบรมสายอาชีพ ของออสเตรเลีย (VET) ให้การฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ และเน้นทางด้านอาชีพ นักศึกษาสามารถ พัฒนาเส้นทางอาชีพของตนเอง โดยการศึกษา และการผสมผสาน ระหว่างการศึกษา และการทำงาน ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษา และการฝึกอบรม สายอาชีพของออสเตรเลีย สามารถหางาน ด้วยความรู้ที่ว่า ทักษะของตนเป็นที่ต้องการ ของนายจ้าง ภายใต้กรอบคุณวุฒิ ทางการศึกษา ของออสเตรเลีย ผู้สำเร็จการศึกษายังสามารถศึกษาต่อ ในหลักสูตรระดับสูงขึ้น  รวมทั้งการเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรอนุปริญญา และปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยได้ด้วย

สถาบันรัฐบาลที่เปิดสอน การศึกษา และฝึกอบรมสายอาชีพ คือสถาบัน TAFE ซึ่งมีสาขา อยู่ทั่วประเทศออสเตรเลีย และที่เหลือเป็นของ วิทยาลัยเอกชน ซึ่งมีอยู่ตามเมืองใหญ่ๆ ่ทั่วออสเตรเลีย

คอร์สที่เปิดสอน ในวิทยาลัยโดยทั่วๆไป เช่น IT, Business, Accounting, Hospitality และ Tourism และเนื่องจากปัจจุบัน อาชีพทางด้าน Cookery, Patisserie, Hair dressing กำลังเป็นที่ต้องการ ดังนั้นหลายวิทยาลัยเอกชน ได้มีการเปิดสอนคอร์สเหล่านั้นด้วย และคอร์สสายอาชีพอื่นๆ ที่หาเรียนได้ที่ TAFE เช่น Automotive Mechanic, Electrician และ Plumbing เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีคอร์สด้านสายอาชีพเฉพาะด้าน ที่เปิดสอนโดยวิทยาลัยเอกชน เช่น Graphic design, Audio engineering, Animation, Marketing (เช่น Advertising, Public Relations), Music and performances, Film studies เป็นต้น

อนุปริญญาในออสเตรเลียจะแบ่งเป็นระดับต่างๆดังนี้

ประกาศนียบัตรระดับ I: Certificate I

 • ช่วงเวลา - 4 – 6 เดือน
 • ผลลัพธ์ทางอาชีพที่เป็นไปได้ - ผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถ

ประกาศนียบัตรระดับ II: Certificate II

 • ช่วงเวลา - 6 – 8 เดือน
 • ผลลัพธ์ทางอาชีพที่เป็นไปได้ - ผู้ปฏิบัติงานระดับสูง

ประกาศนียบัตรระดับ III: Certificate III

 • ช่วงเวลา - ประมาณ 1 ปี
 • ผลลัพธ์ทางอาชีพที่เป็นไปได้ - หัวหน้างานที่ผ่านการรับรองหรือช่างเทคนิค

ประกาศนียบัตรระดับ IV: Certificate IV

 • ช่วงเวลา - 12 – 18 เดือน
 • ผลลัพธ์ทางอาชีพที่เป็นไปได้ - ผู้ควบคุมดูแล

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ: Diploma

 • ช่วงเวลา - 18 – 24 เดือน
 • ผลลัพธ์ทางอาชีพที่เป็นไปได้ - ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง: Advanced Diploma

 • ช่วงเวลา - 24 – 36 เดือน
 • ผลลัพธ์ทางอาชีพที่เป็นไปได้ - พนักงานบริหารระดับล่าง

ถ้า น้องๆเรียนจบระดับ Diploma หรือ Advanced Diploma สามารถนำวิชาที่เรียนไปยกเว้นบางวิชาในระดับปริญญาตรีได้ถ้าเรียนในสาขาที่ ตรงหรือเกี่ยวข้องกัน (เงื่อนไขตรงนี้ต้องเช็ครายละเอียดกับสถาบันอีกครั้ง)

เกณฑ์การรับเข้าเรียน

ถ้าเป็นวิทยาลัยเอกชนโดยทั่วๆไป ผลภาษาในระดับ Upper-Intermediate จากโรงเรียน สอนภาษาในออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า IELTS 5.5 ในออสเตรเลียก็สามารถเข้าเรียนต่อได้ แต่ถ้าเป็นวิทยาลัยเฉพาะทาง ส่วนใหญ่จะรับผลภาษา IELTS 5.5 ขึ้นไป หรือเรียนคอร์ส English For Academic Purposes ที่สามารถ Direct Entry เข้าได้

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com