18-years of service

 

 

วีซ่าท่องเที่ยว

การท่องเที่ยว คือการเดินทางไปพักผ่อน หรือเยี่ยมญาติมิตร ที่พำนักอาศัย ในประเทศออสเตรเลีย
ผู้สมัครควรยื่นใบสมัครขอวีซ่า ล่วงหน้าก่อนกำหนดการเดินทาง เพื่อหลีกเลี่ยง ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่ ใบสมัครขอวีซ่าของท่าน ไม่สมบูรณ์ต่อการพิจารณา
โดยทั่วไป ระยะเวลาการพิจารณา ใบสมัครของวีซ่าใช้เวลาอย่างน้อย 7-21 วันทำการ หรือ นานกว่านั้นในฤดูกาลท่องเที่ยว

 

หลักฐานที่ต้องนำมาประกอบการสมัคร

เมื่อท่านยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ท่านจะต้องสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่เจ้าหน้าที่ว่า ท่านเป็นนักท่องเที่ยวที่แท้จริง
ท่านจะต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับครอบครัว ธุรกิจ หรือความผูกพันของท่าน ต่อประเทศที่ท่านมีถิ่นฐานพำนักอยู่ 
ไม่สามารถใช้เอกสารค้ำประกันว่าท่านจะกลับมายังประเทศของท่าน จากครอบครัว นายจ้าง หรือเพื่อน ในการอนุมัติวีซ่าของท่าน
การพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานภาพและสถานการณ์ของผู้สมัครเท่านั้น
หนังสือเดินทางของท่าน ต้องมีอายุเพียงพอ กับช่วงเวลาที่ท่านต้องการไปเยือน และอยู่ในประเทศออสเตรเลีย
นอกจากนี้ท่านจะต้องแสดง หนังสือเดินทางที่หมดอายุ หรือหนังสือเดินทางทุกฉบับ ที่ท่านมีอยู่ในครอบครอง เมื่อยื่นใบสมัคร
ประวัติการขอวีซ่าของประเทศออสเตรเลียของท่าน จะช่วยเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา ใบสมัครของท่านได้ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้จะมีการตรวจอัตลักษณ์บุคคล เมื่อยื่นใบสมัครวีซ่าไปแล้ว

 

เอกสารสนับสนุนวีซ่า เพื่อความถูกต้องและอัพเดท กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ หรือ อ่านได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว และแบบฟอร์ม กรุณา คลิก

สอบถามรายละเอียดการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวได้ที่ สำนักงานกรุงเทพ

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com