18-years of service

 

 

วีซ่านักเรียน

บุคคลที่ไม่ได้เป็นพลเมืองชาวออสเตรเลีย ถ้าต้องการมาเรียนที่ออสเตรเลีย จะถือว่าเป็นนักเรียนชาวต่างชาติ (Overseas Student)
และต้องทำวีซ่านักเรียน ก่อนที่จะเข้ามาเรียนที่ออสเตรเลีย วีซ่านักเรียน หรือ Student visa sub-class 500
โดยการยื่นวีซ่าจะถูกจัดออกเป็น 2 ประเภท คือ Streamlined (Low risk) และ Regular (High risk): ประเทศไทย ระดับประเทศอยู่ที่ ระดับที่ 2
 
ตารางเปรียบเทียบประเภทการจัดอันดับความเสี่ยงของวีซ่า

เอกสารที่ต้องใช้ สำหรับ การยื่นวีซ่าแบบ Streamlined
- เอกสารยืนยันการเข้าเรียน: Confirmation of Enrollment
- ประกันสุขภาพ
สถานทูตมีสิทธิ์จะขอเอกสารเพิ่มเติมเมื่อยื่นวีซ่าไปแล้ว ดังนี้
- สถานะทางการเงิน
- ผลภาษาอังกฤษ
- หลักฐานยืนยันความผูกมัดที่ประเทศไทย เพื่อแสดงเจตจำนงค์ว่านักเรียนจะมาอยู่ออสเตรเลียเพียงชั่วคราว

 

เอกสารที่ต้องใช้ สำหรับ การยื่นวีซ่าแบบ Regular
- เอกสารยืนยันการเข้าเรียน: Confirmation of Enrollment
- ประกันสุขภาพ
- สถานะทางการเงิน
- ผลภาษาอังกฤษ
- หลักฐานยืนยันความผูกมัดที่ประเทศไทย เพื่อแสดงเจตจำนงค์ว่านักเรียนจะมาอยู่ออสเตรเลียเพียงชั่วคราว
 
การสมัครขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย สมัครทางออนไลน์เท่านั้น และ จะต้องมีการตรวจอัตลักษณ์บุคคล
ผู้มีสิทธิสมัครวีซ่านักเรียนคือ  บุคคลที่ประสงค์จะเดินทาง ไปศึกษาในสถาบันการศึกษา ที่จดทะเบียนในประเทศออสเตรเลีย
ระยะเวลาในการดำเนินการ วีซ่านักเรียนใช้เวลาอย่างน้อย 21 - 42 วันทำการ ในกรณีที่เอกสารต่างๆสมบูรณ์ต่อการพิจารณา
 
หลักฐานที่ต้องนำมาประกอบการสมัคร
กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่ของเรา เพื่ออัพเดทเอกสารที่ใช้ยื่นประกอบการสมัครวีซ่า เอกสารทุกอย่าง ต้องเป็นภาษาอังกฤษ (ถ้าเอกสารเป็นภาษาไทย ต้องส่งคู่กับใบแปล)
StudentEasyรับแปลเอกสารราชการ และเอกสารอื่นๆ ในราคายุติธรรม เริ่มต้นที่ 300/หน้า
 

ข้อดีของมาศึกษาที่ออสเตรเลีย และใช้วีซ่านักเรียน

  1. สามารถทำงานพาร์ทไทม์ระหว่างเรียนได้
  2. มีสิทธิใช้ประกันสุขภาพนักเรียน ที่รัฐบาลให้การสนับสนุน เพราะฉะนั้นค่าประกันจะถูกกว่าประกันสุขภาพแบบนักท่องเที่ยว
  3. ลงเรียนได้มากกว่า 3 เดือนเป็นต้นไป (ถ้าลงเรียนน้อยกว่านี้ ใช้วีซ่าท่องเที่ยวได้)

กฏข้อบังคับของวีซ่านักเรียน

  1. นักเรียนสามารถทำงานได้ เมื่อเดินทางมาถึงออสเตรเลีย และเริ่มเรียนไปแล้ว นักเรียนไม่สามารถทำงานได้เกิน 40 ชั่วโมง ต่อ 2 สัปดาห์ แต่ไม่จำกัดชั่วโมงการทำงาน เมื่อปิดภาคเรียน (ยกเว้น นักเรียนที่ลงเรียนในคอร์ส Research หรือ ปริญญาเอก
  2. ต้องเรียนแบบเต็มเวลา (full time course) กับคอร์สที่จดทะเบียน อย่างถูกต้องตามกฏหมาย กับ Commonwealth Register of Institution และเป็นคอร์ส สำหรับนักเรียนต่างชาติ (CRICOS) นักเรียนจะต้องเข้าเรียนอย่างน้อย 80% และมีผลการเรียน อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ในแต่ละภาคการศึกษา
  3. ไม่สามารถเปลี่ยนสถาบันการศึกษาได้ภายใน 6 เดือนแรกของคอร์ส หรือ ก่อนที่คอร์สจะสิ้นสุด ถ้าคอร์สนั้นสั้นกว่า 12 เดือน และถ้าวีซ่าถูกได้รับ โดยมีคอร์สที่ลงมากกว่า 1 คอร์ส ต้องอยู่กับสถาบันการศึกษานั้น ภายใน 6 เดือนแรกของคอร์สหลัก
  4. ต้องมีประกันสุขภาพ (OSHC) ตลอดระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลีย
  5. ต้องเรียนอยู่ภายในคอร์สที่ได้รับวีซ่ามา และต้องมีการเงินเพียงพอ ที่จะสนันสนุนการเรียน และการพักอาศัยในออสเตรเลีย
  6. ต้องแจ้งที่อยู่ในออสเตรเลีย ให้สถาบันการศึกษาทราบภายใน 7 วันที่เดินทางมาถึง และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่พักอาศัย
  7. ถ้าอายุน้อยกว่า 18 ปี จะต้องมีผู้ปกครอง และที่พักอาศัย ที่ผ่านการอนุญาตจากสถาบันการศึกษา
JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com