18-years of service

 

 

การแปลเอกสาร

StudentEasy มีบริการแปลเอกสาร จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและ NAATI

เราให้บริการแปลเอกสาร ไทย-อังกฤษ และ อังกฤษ-สเปน

 

อัตราค่าบริการ

- การแปลจากไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยผู้เชี่ยวชาญ ค่าบริการเริ่มต้นที่ $15 ราคาขึ้นอยู่กับประเภทของเอกสาร

- การแปลเอกสารโดย NAATI ราคาเริ่มต้นที่ $60 ต้องนำเอกสารให้ทาง NAATI ประเมินราคาก่อนค่ะ 

 

NAATI คือใคร?

NAATI ย่อมาจาก National Accreditation Authority for Translators and Interpreters

เป็น หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรักษาและตรวจสอบมาตรฐานของการแปลเอกสารใน ออสเตรเลีย โดยผู้ที่สามารถแปลได้จะต้องมีใบประกาศนียบัตรรับรอง

เอกสารที่ต้องการยื่นให้แก่รัฐบาลออสเตรเลียจะต้องให้ NAATI เป็นผู้แปล ไม่สามารถแปลเองได้

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามพี่ๆ StudentEasy - Sydney office ได้เลยค่ะ

 

 

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com